Hrvatska (Croatia)
Split, Ruđera Boškovića 32
Mob: +38591 43 05 910
Tel: +385 21 305 910

 • Hrvatski
 • English
 • Održana godišnja skupština HDST

  14. studenoga 2014. | Uređuje/Author:

  skupstina2014

  Skupština Hrvatskog društva za strojarske tehnologije (HDST) održana je 14. studenog 2014.
  godine u Splitu, u prostorijama veslačkog klub „Mornar“ na adresi Mediteranskih igara 9.
  U radu skupštine je sudjelovalo sedamnaest od dvadesetšest redovitih članova. Formirano je radno
  predsjedništvo od tri člana na čelu s predsjednikom dr.sc. Draženom Živkovićem. Ostali članovi
  radnog predsjedništva bili su mr.oec. Zvonko Mrduljaš, dipl.ing. i Petar Ljumović ing. strojarstva.
  Nakon uvodnih riječi dobrodošlice predsjednika radnog predsjedništva, jednoglasno je usvojen
  predloženi dnevni red, i to kako slijedi:
  – izvješće Predsjednika HDST o radu HDST-a u razdoblju od 2012. do 2014. godine,
  – usklađivanje statuta HDST-a s novim Zakonom o udrugama,
  – izvješće o trećoj (MTSM 2013) i četvrtoj (MTSM 2014) međunarodnoj znanstvenostručnoj konferenciji iz područja strojarskih tehnologija u organizaciji HDST-a i
  suorganizatora,
  – prihvaćanje financijskog izvješće o poslovanju HDST-a u razdoblju od 2012. – 2014.
  godine,
  – razno.
  Predsjednik HDST izvijestio je članove društva o aktivnostima na kojima je društvo djelovalo u
  razdoblju od 2012. do 2014. godine. U navedenom razdoblju aktivnost HDST-a sastojala se u
  organizaciji seminara za inženjere strojarstva koji rade u građevinarstvu kao i u organizaciji dviju
  međunarodnih konferencija iz područja strojarstva. Navedene konferencije su uspješno
  organizirane, dok se zbog slabog odaziva inženjera strojarstva iz sektora građevinarstva planirani
  seminari nisu održali. S obzirom da HDST posjeduje odobrenje Ministarstva graditeljstva i
  prostornog uređenje za održavanje edukacijskih seminara za inženjere strojarstva, HDST će i dalje
  nastojati u organizaciji edukacijskih seminara.
  U razdoblju od 2012. do 2014. godine HDST je unaprijedio svoju mrežnu stranicu, te isto tako
  zabilježio i znatan posjet stranici (ukupno oko 190 tisuća posjeta).
  Predsjednik HDST-a informirao je članove da je od 01. listopada 2014. na snazi novi Zakon o
  udrugama. Zadatak je svih udruga da u roku od godine dana usklade svoje statute s novim
  zakonom. Predsjedništvo HDST-a pripremiti će potrebne izmijene i dopune statuta kako bi isti bio
  usklađen s novim Zakonom o udrugama, a koje će skupština usvojiti do kraja rujna 2015. godine.
  Hrvatsko društvo za strojarske tehnologije (HDST) iz Splita organiziralo je po treći put u Splitu
  međunarodni simpozij s tematikom proizvodnih strojarskih tehnologija pod nazivom
  „STROJARSKE TEHNOLOGIJE I KONSTRUKCIJSKI MATERIJALI 2013“ (Mechanical
  Technologies and Structural Materials). Simpozij je održan od 26. – 27. rujna 2013. na FESB-u.
  Suorganizatori simpozija bili su FESB, HDMT (Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju iz
  Zagreba, DIT (Dublin Institute of Technology – Irska), SAS – IMMM (Slovak Academy of
  Science – Institute of Materials and Machine Mechanics, Bratislava, Slovačka), Rogante
  Engineering Office (Italija) te Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu.
  HDST je organiziralo po četvrti put u Splitu međunarodnu konferenciju STROJARSKE
  TEHNOLOGIJE I KONSTRUKCIJSKI MATERIJALI 2014“ (Mechanical Technologies and
  Structural Materials 2014). Simpozij je održan od 25. – 26. rujna 2014. na FESB-u.
  Suorganizatori simpozija bili su FESB, HDMT (Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju iz
  Zagreba, DIT (Dublin Institute of Technology – Irska), SAS – IMMM (Slovak Academy of
  Science – Institute of Materials and Machine Mechanics, Bratislava, Slovačka), Rogante
  Engineering Office (Italija) te Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu. Splitsko-dalmatinska županija je jedan od dva glavna pokrovitelja (drugi je FESB) ove konferencije.
  Slično kao i na konferenciji MTSM 2013 jedan od sponzora je tvrtka EVN Croatia koja je
  predstavila svoje najnovije aktivnost glede plinofikacije Splitsko-dalmatinske županije.
  Konferencije su prema reakcijama svih sudionika bile iznimno uspješne, te su organizatorima dale
  još veći poticaj za organizacijom slijedećih konferencija u narednim godinama. Takva okupljanja
  trebala bi pružiti priliku da se razmjenom iskustava u neposrednim kontaktima postave temelji
  buduće suradnje zainteresiranih znanstveno-istraživačkih i privrednih subjekata, kako iz Splitsko-dalmatinske županije tako i iz inozemstva – poglavito zemalja EU. Isto tako konferencija je
  zamišljena kao skup koji pruža priliku mlađim kolegama studentima, asistentima i znanstvenim
  novacima da pred domaćim i inozemnim stručnjacima prezentiraju svoj istraživački rad.
  Na skupštini je predsjednik HDST-a predstavio financijsko izvješće o poslovanju društva u
  razdoblju od 2012. – 2014. godine. Prema tom izvješću HDST je poslovalo pozitivno. Izvješće je
  jednoglasno prihvaćeno.
  Pod točkom razno za diskusiju su se javili članovi prof.dr.sc. Božo Smoljan i Slaven Šitić
  dipl.ing.strojarstva. Prof. Smoljan je predložio da se aktivnost društva kroz suradnju s privrednim
  subjektima proširi na cijelu Hrvatsku te da se ako je moguće izađe iz lokalnih okvira sjedišta
  HDST-a.
  Dipl.ing. Šitić je predložio da se ispita mogućnost živog internetskog prijenosa budućih
  konferencija u organizaciji HDST-a ili da se snime pojedina predavanja i postave na Internet. Oba
  prijedloga su članovi skupštine prihvatili te će ih nastojati i ostvariti.

  Predsjednik HDST-a
  Dr.sc. Dražen Živković, dipl.ing.strojarstva

  Oznake:

  Kategorije: Događanja i najave, Vijesti iz udruge