Hrvatska (Croatia)
Split, Ruđera Boškovića 32
Mob: +38591 43 05 910
Tel: +385 21 305 910

 • Hrvatski
 • English
 • Članstvo

  Članom Društva može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja prihvaća ciljeve i djelatnost Društva.

  Stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana pravna osoba) može također postati članom Društva u skladu sa Zakonom. Članom Društva postaje se popunjavanjem i predajom pristupnice.
  Društvo vodi popis svojih članova.

  Članstvo Društva čine:
  – redovni članovi
  – počasni članovi
  – zaslužni članovi

  Redovnim članom Društva može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, stranac i pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (strana pravna osoba), koja prihvaća ciljeve i djelatnost Društva.

  Počasnim ili zaslužnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju ili uspješnosti Društva.

  Zaslužnim članom može postati postojeći redovni član. Odluku o prijemu u počasno i zaslužno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Društva.

  Član je dužan djelovati prema Statutu i pridržavati se uobičajenih normi pri suradnji i komunikaciji s drugim članovima. U slučaju da Upravni odbor Društva donese odluku o plaćanju članarine član je dužan plaćati članarinu. Od plaćanja članarine oslobođeni su: redoviti studenti, zaslužni i počasni članovi.

  Članstvo u Društvu prestaje:

  – istupanjem po želji člana
  – isključenjem temeljem odluke Upravnog odbora

  Član može biti isključen iz Društva ukoliko ne plati članarinu. Osim u slučaju neplaćanja članarine, HDST može isključiti svog člana zbog nečasnog djelovanja, ili čiji se nastavak članstva smatra štetnim za HDST. Na prijedlog Upravnog odbora, potrebnim većinskim brojem glasova na Skupštini donosi se odluka o isključenju iz članstva u Društvu.

  Na prijedlog njegova tri člana Upravni odbor ima pravo tročetvrtinskom odlukom svih njegovih članova donijeti odluku o suspenziji članstva koje može trajati do zasjedanja naredne Skupštine na kojoj se, obavezno, donosi odluka o eventualnom isključenju iz članstva Društva.

  Nakon odluke Skupštine o isključenju člana iz Društva u roku od sedam (7) dana Predsjednik Društva obavještava sve članove o toj odluci. Ukoliko se zainteresirani član o čijem se isključenju raspravlja ne pojavi osobno na Skupštini, ili putem opunomoćenog zastupnika, neovisno od toga na Skupštini će se provesti glasovanje o prijedlogu za njegovo isključenje. Svi ostali članovi Društva obavještavaju se o svakom isključenju.

  Član može biti isključen iz Društva nakon okončanja postupka likvidacije / prestanka člana koje je pravno lice, ili pravomoćnog okončanja kaznenog ili administrativnog postupka protiv člana pred nadležnim sudom koji ga je proglasio krivim za kriminal ili ozbiljnu zloupotrebu.

  Nakon pokretanja kaznenog postupka protiv člana (fizičkog lica) Upravni odbor može dvotrećinskom odlukom njegovih članova « suspendirati članstvo» svome članu protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak sve do njegovog pravomoćnog okončanja. U takvim slučajevima postupak suspendiranja članstva može biti pokrenut pred Upravnim odborom odmah nakon saznanja činjenica.

  Prije donošenja odluke o suspendiranju članstva Upravni odbor obavezan je pozvati zainteresiranog člana da se izjasni o navodima i razlozima ovih optužbi. Konačnu odluku će donijeti Skupština Društva na svojoj idućoj sjednici.