Hrvatska (Croatia)
Split, Ruđera Boškovića 32
Mob: +38591 43 05 910
Tel: +385 21 305 910

  • Hrvatski
  • English
  • MTSM

    MTSM

    MTSM – Međunarodni simpozij “Strojarske tehnologije i konstrukcijski materijali”

    Temelji industrijskog razvoja društva usko su povezani s razvojem i primjenom, kako novih konstrukcijskih materijala tako i novih tehnologija prerade. Posebnu pažnju u strojarskim proizvodnim procesima posvećuje se: organizaciji proizvodnog procesa, upravljanju kvalitetom i zaštiti okoliša. Svrha simpozija je da istaknuti znanstvenici i stručnjaci, kako iz zemlje tako i inozemstva, prikažu najnovija dostignuća iz područja konstrukcijskih materijala i strojarskih tehnologija. Isto tako pruža se prilika da se razmjenom iskustva u neposrednim kontaktima postave temelji buduće suradnje zainteresiranih znanstveno-istraživačkih i privrednih subjekata.