Hrvatska (Croatia)
Split, Ruđera Boškovića 32
Mob: +38591 43 05 910
Tel: +385 21 305 910

 • Hrvatski
 • English
 • O nama


  Hrvatsko društvo za strojarske tehnologije (HDST)
  jest samostalno, slobodno i dobrovoljno udruženje stručnjaka, strukovnih društava, poduzeća i tvrtki koji se bave razvojem, ispitivanjem i primjenom proizvodnih strojarskih tehnologija. Osnivačka skupština HDST održana je 20. rujna 2007. godine, kojom prigodom je prihvaćen statut društva. Društvo je osnovano radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadaća utvrđenih Zakonom i Statutom.

  Predmet bavljenja Društva su proizvodne strojarske tehnologije: deformiranje, lijevanje, obrada odvajanjem čestica, toplinska obrada i zavarivanje. Isto tako predmet bavljenja Društva su: alatni strojevi i naprave, te tehnički materijali.

  Društvo objedinjuje rad različitih stručnjaka i potiče prijenos, razmjenu i popularizaciju znanja o proizvodnim strojarskim tehnologijama, alatnim strojevima i tehničkim materijalima u cilju poticanja razvitka postojećih i novih proizvodnih postupaka, metoda i alata, definiranja nacionalnih normi, učinkovitog izbora, primjene i gospodarenja materijalom te recikliranja materijala u proizvodnji i društvu.

  Društvo će promicati i podupirati prisnu suradnju i razmjenu informacija među članovima, drugim stručnim društvima i organizacijama. HDST će biti otvoreno za sve inicijative i ideje koje doprinose razvoju stručne i znanstvene djelatnosti, te će organizacijom stručnih i znanstvenih skupova omogućavati razmjenu i prezentiranje stručnih i znanstvenih dostignuća s područja strojarskih tehnologija.

  HDST je pravna osoba i samostalno obavlja zadatke te prima obveze i odgovornosti koje mu pripadaju po Ustavu, Zakonu i Statutu. Za svoje obveze Društvo odgovara svim svojim sredstvima.