Hrvatska (Croatia)
Split, Ruđera Boškovića 32
Mob: +38591 43 05 910
Tel: +385 21 305 910

  • Hrvatski
  • English
  • Poziv za prijavu

    Poziv za prijavu (flyer)

    Organizacijski odbor poziva autore i sudionike da podnesu naslove radove i sažetke (maksimalno 150 riječi) za Simpozij najkasnije do 5. travnja 2015. Molimo identificirajte tematsko područje u koje bi Vaš rad trebao biti uključen.