Hrvatska (Croatia)
Split, Ruđera Boškovića 32
Mob: +38591 43 05 910
Tel: +385 21 305 910

 • Hrvatski
 • English
 • Važni podaci

  Rana prijava i slanje sažetaka:              5. travnja 2015
  Obavijest o prihvaćanju sažetka:        18. travanj 2015
  Predaja radova:                                        9. svibnja 2015
  Obavijest o prihvaćanju rada:              19. svibanj 2015
  Preliminarne obavijesti o programu: 29. kolovoz 2015
  Završna prijava:                                        8. rujan 2015